Όροι χρήσης δικτυακού τόπου

Όροι χρήσης του δικτυακού μας τόπου (site) www.e-xondriki.gr 

Καλώς ήλθατε στις ιστοσελίδες της επιχείρησής μας.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης του δικτυακού μας τόπου (site) www.e-xondriki.gr συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και των όρων χρήσης της και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος χονδρικού εμπορίου, με τους οποίους τεκμαίρεται αμάχητα ότι συμφωνείτε, εφόσον κάνετε χρήση του δικτυακού αυτού τόπου και των επιμέρους λειτουργιών του. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή την ιστοσελίδα για ενημερώσεις, καθώς ενδέχεται να τροποποιούμε, όταν χρειάζεται, τους εν λόγω όρους χρήσης, χωρίς προειδοποίηση και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Οι όροι χρήσης τίθενται σε ισχύ, αφού δημοσιευθούν. Σε περίπτωση τέτοιας τροποποίησης, η συνέχιση της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου από την πλευρά σας εκλαμβάνεται ως αποδοχή των νέων όρων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και των όρων χρήσης και πωλήσεων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΑΜΕΣΑ.
Όλες οι αναφορές «μας», «εμάς», «εμείς», «η επιχείρησή μας» ή «οι ιδιοκτήτες» θεωρείται ότι αναφέρονται στην e-xondriki.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα δικαιώματα, επί όλου του υλικού και του περιεχομένου, καθώς και της εμφάνισης και μορφοποίησης, της σχεδίασης και της σύνθεσης των στοιχείων αυτού του δικτυακού τόπου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το περιεχόμενο των λογισμικών (είτε σε μορφή κώδικα, είτε σε αναγνώσιμη μορφή από τον κάθε χρήστη), τα ίδια τα λογισμικά που περιλαμβάνονται ή διατίθενται για φόρτωση (downloading) σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, τα κείμενα, οι συλλογές, οι απεικονίσεις, τα υποδείγματα που παρουσιάζονται σε ή διατίθενται από αυτόν τον δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και / ή βιομηχανική ιδιοκτησία της exondriki ή αποτελούν πνευματικά και / ή βιομηχανικά δικαιώματα για τα οποία αυτή. έχει δικαίωμα χρήσης ή έχουν διατεθεί με τη συναίνεση και ευθύνη του κατόχου τους ειδικώς για προβολή από τον εν λόγω ιστότοπο. Κατά συνέπεια συμφωνείτε:
Ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το εν λόγω υλικό ή/και περιεχόμενο μόνο σύμφωνα με όσα καθορίζονται στους παρόντες όρους χρήσης ή όπως έχει ρητά και εγγράφως εγκριθεί από εμάς ή τους παροχείς των αντίστοιχων αδειών χρήσης,
‘Ότι απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε δημοσίως, να διανείμετε, να εκμεταλλευθείτε εμπορικά, να προσαρμόσετε, να μεταφράσετε, να τροποποιήσετε, να διαθέσετε σε μορφή πακέτου με άλλα στοιχεία, να συγχωνεύσετε, να κάνετε κοινή χρήση ή να καταστήσετε διαθέσιμο σε οποιοδήποτε πρόσωπο το εν λόγω υλικό ή περιεχόμενο ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα του ή να το χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς έγγραφη έγκριση από εμάς.
‘Οτι απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επέμβαση στα λογισμικά, κάθε είδους κείμενα, συλλογές, απεικονίσεις ή υποδείγματα, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας.
Ότι απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του για παράνομους σκοπούς.

Για την πρόσβαση σε ορισμένες σελίδες του δικτυακού αυτού τόπου σας παράσχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός λογαριασμού με τη χρήση της ηλεκτρονική διεύθυνσης που θα δηλώσετε. Σε περίπτωση που θέλετε να θέσετε μια παραγγελία, θα σας ζητηθούν στοιχεία της εταιρίας ή επιχείρησής σας (επωνυμία, επιχειρηματική δραστηριότητα, τηλέφωνο, fax, ΑΦΜ, ΔOY). Σε αυτή την περίπτωση, είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη της αυστηρής εμπιστευτικότητας της ηλεκτρονική διεύθυνσης του λογαριασμού σας και είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός του λογαριασμού σας και με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Συμφωνείτε (α) να μας ειδοποιείτε αμέσως για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ηλεκτρονική σας διεύθυνσης ή του λογαριασμού σας ή για κάθε άλλη παραβίαση της ασφάλειας και (β) να μην παραλείπετε να εκτελείτε έξοδο από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε περιόδου λειτουργίας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής σας με τα παραπάνω.ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχεται “ως έχει” και η χρήση του από την πλευρά σας γίνεται με δική σας ευθύνη και εμείς, τα στελέχη μας, οι υπάλληλοί μας, οι εντολοδόχοι μας και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί μας δεν είναι δυνατόν να παρέχουμε καμιά ρητή ή σιωπηρή εγγύηση για το περιεχόμενο και τη χρήση του δικτυακού αυτού τόπου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δεν εγγυόμαστε ότι ο δικτυακός τόπος θα είναι απαλλαγμένος από ιούς, διαθέσιμος ή ότι το περιεχόμενό του θα είναι ακριβές. Παρά το γεγονός ότι λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία του δικτυακού τόπου, αναγνωρίζετε ότι το διαδίκτυο δεν είναι ένα απολύτως ασφαλές μέσο και δεν παρέχουμε καμιά εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οι πληροφορίες ή το υλικό το οποίο δημοσιεύετε ή μεταδίδετε μέσω του δικτυακού τόπου θα είναι ασφαλές από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση. Παρά το γεγονός ότι χαιρόμαστε να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, για την ασφάλειά σας οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σε περίπτωση μη ικανοποίησής σας από τον δικτυακό τόπο, η μονή δυνατότητα που έχετε είναι η διακοπή της χρήσης του δικτυακού τόπου.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Εμείς και τα στελέχη μας, οι υπάλληλοί μας, οι εντολοδόχοι μας και οι συνεργάτες μας δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, κόστος ή οποιαδήποτε ζημία την οποία τυχόν υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης εκ μέρους σας αυτού του δικτυακού τόπου ή από ιό υπολογιστών ο οποίος θα μεταδοθεί μέσω του δικτυακού αυτού τόπου ή μέσω άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παρέχεται πρόσβαση μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ
Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε λογισμικό ανίχνευσης ιών σε κάθε υλικό που λαμβάνεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και να εξασφαλίζεται η συμβατότητα του εν λόγω λογισμικού με τον εξοπλισμό σας. Σε περίπτωση κατά την οποία μας παρέχετε πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτα μέρη, τεκμαίρεται ότι εγγυάστε πως έχετε λάβει τη συγκατάθεση των εν λόγω τρίτων μερών σε σχέση με την αποκάλυψη των αντίστοιχων πληροφοριών και ότι το τρίτο μέρος έχει ενημερωθεί σχετικά και συμφωνεί με τη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου μας και για τους τρόπους με τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες.


ΥΛΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ
Εκτός εάν ζητηθεί ρητά, δεν ζητούμε ούτε επιθυμούμε να λάβουμε τυχόν εμπιστευτικές, απόρρητες ή καλυπτόμενες από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πληροφορίες ή άλλο υλικό από εσάς μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, μέσω κάποιας από τις υπηρεσίες του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Κάθε πληροφορία ή το υλικό που υποβάλλεται από εσάς και το οποίο δεν έχει ζητηθεί ρητά από εμάς θα θεωρείται ότι δεν είναι εμπιστευτικό, απόρρητο ή καλυπτόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, το υλικό ή οι πληροφορίες που αποφασίζετε να δημοσιεύσετε στον παρόντα δικτυακό τόπο, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ιδέες, για δημιουργικές συλλήψεις ή για άλλο υλικό, ενδέχεται να αναδημοσιευθεί, αναπαραχθεί και χρησιμοποιηθεί από εμάς απεριόριστα για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού στο δημιουργό του. Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που θα υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της αποκάλυψης του εν λόγω υλικού από εμάς, στο βαθμό που επιτρέπεται από την νομοθεσία. Η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει τυχόν δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε βάσει των νόμων περί προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες σας, ή βάσει παρόμοιας νομοθεσίας προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, στο βαθμό κατά τον οποίο δεν είναι δυνατό να εξαιρεθούν τα εν λόγω δικαιώματα.ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ
Κατά τη διάρκεια της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου από εσάς, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες σε εμάς (οι εν λόγω πληροφορίες θα καλούνται εφεξής “πληροφορίες χρήστη”). Οι πολιτικές μας συλλογής και χρήσης πληροφοριών, σε σχέση με τις εν λόγω πληροφορίες χρήστη, παρατίθενται στη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του δικτυακού τόπου, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες όρους χρήσης μέσω παραπομπής. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και το περιεχόμενο των πληροφοριών χρήστη. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε καταχώρησή σας σε χώρο δημόσιας (δια του διαδικτύου) προβολής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως εμπιστευτική.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Ο χρήστης του ιστότοπου συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί την e-xondriki για: α. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην e-xondriki ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, β. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύι συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, στ. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, ζ. παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, η. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Εάν προβείτε σε παράνομη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, οφείλετε να μας αποζημιώσετε για κάθε απώλεια, ζημία ή κόστος που θα προκύψει για εμάς λόγω τέτοιας παράνομης χρήσης εκ μέρους σας.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ενδέχεται να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε οριστικά την πρόσβασή σας στον δικτυακό τόπο ή/και τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες στον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών, εάν θεωρήσουμε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης, ενδέχεται να καταργήσουμε ολόκληρο τον δικτυακό τόπο ή ενότητές του ή λειτουργίες του, οποιαδήποτε στιγμή, ιδίως για λόγους προστασίας δικής μας ή των χρηστών. Ακόμη, σας ενημερώνουμε ότι τεχνολογικά παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού της διεύθυνσής IP που σας αντιστοιχεί και, εάν απαιτηθεί, θα κάνουμε χρήση αυτής της δυνατότητας, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι παραβιάζετε το νόμο ή τους παρόντες όρους χρήσης για να προστατέψουμε το δικτυακό μας τόπο, εμάς και τους χρήστες αυτού.ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ
Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, καθώς και των όρων χρήσης και πωλήσεων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, εφόσον επιλέξετε να τα χρησιμοποιήσετε, αποτελούν την πλήρη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς σε σχέση με το αντικείμενό τους και υπερισχύουν κάθε άλλης και όλων των προηγούμενων υποσχέσεων, περιγραφών, συμφωνιών, δηλώσεων και συνεννοήσεων, οποιουδήποτε είδους, που έχουν υπάρξει μεταξύ μας. Στο βαθμό κατά τον οποίο διατίθεται λογισμικό μέσω του δικτυακού τόπου, το εν λόγω λογισμικό ενδέχεται να διέπεται από άδεια χρήσης η οποία διανέμεται ή συμπεριλαμβάνεται με το εν λόγω λογισμικό και συμφωνείτε ότι οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους όρους χρήσης των εν λόγω αδειών χρήσης. Η μη άσκηση ή επιβολή από την πλευρά μας οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης που απορρέει από τους όρους χρήσης ή προβλέπεται από τον νόμο δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε διάταξη των όρων χρήσης κριθεί από αρμόδια δικαστική αρχή ότι είναι μη εκτελεστέα ή μη έγκυρη, τα μέρη συμφωνούν πως εν τούτοις επιθυμούν όπως η δικαστική αρχή επιχειρήσει να εφαρμόσει τις προθέσεις των μερών, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στη συγκεκριμένη διάταξη και ότι οι άλλες διατάξεις των όρων χρήσης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο ακέραιο. Ενδέχεται να εκχωρήσουμε, να παραχωρήσουμε ή να μεταβιβάσουμε με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης σε τρίτους.


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και απαιτούμε οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού μας τόπου να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι η εργασία σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση των πνευματικών σας δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας αποστείλετε εγγράφως λεπτομερή ενημέρωση στο info@e-xondriki.gr

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Ο δικτυακός αυτός τόπος έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την e-xondriki. Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και των λοιπών όρων λειτουργίας των υπηρεσιών του ιστοτόπου μας, καθώς και όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον παρόντα δικτυακό τόπο διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Η παραπάνω συμφωνία γίνεται με κάθε επιφύλαξη δικαιωμάτων μας.

Ευχαριστούμε.

 

Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.