Αποστολή | Αγαπημένα | Εκτύπωση
Είσοδος Μέλους | Εγγραφή Μέλους
Αρχική Σελίδα
Κατηγορίες Χονδρικής


Ημερομηνία: 11-12-2017

Πληροφορίες
-Όροι χρήσεως και πωλήσεων
-Βήματα Παραγγελίας
-Συχνές Ερωτήσεις
-Παραγγελίες - Πληρωμές
-Τρόποι αποστολής
-Συνδρομή Συνεργάτη
-Επικοινωνία
-Ποιοί είμαστεΌροι χρήσεως και πωλήσεων

Όροι Χρήσης και Πωλήσεων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (on line, e-shop) προβολής χονδρικού εμπορίου e-xondriki (στο εξής και για συντομία «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «e-xondriki»)

 

Γενικά
Το www.e-xondriki.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που ασχολείται με την προβολή και την διαφήμιση εταιριών χονδρικής ή λιανικής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Η παρούσα σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε προβολή, αγορά και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, που γίνεται μέσω του ως άνω ηλεκτρονικού καταστήματος που φιλοξενείται στον ιστότοπο (site) www.e-xondriki.gr. Οποιεσδήποτε τυχόν αποκλίσεις από αυτήν την σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την e-xondriki εγγράφως. Οποιαδήποτε άλλη συμφωνία απαγορεύεται ρητώς. Διευκρινίζεται ότι η χρήση οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου αυτού του δικτυακού τόπου ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή των γενικών κανόνων του, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στους όρους χρήσης του. Κάθε υποβολή παραγγελίας συνεπάγεται αποδοχή εκ μέρους του πελάτη της παρούσας σύμβασης και όλων των όρων αυτής. Η e-xondriki απευθύνεται αποκλειστικά σε εμπόρους και σε εμπορικές εταιρίες, αφού αντικείμενό της είναι, όπως προαναφέρθηκε, η 
προβολή και την διαφήμιση εταιριών χονδρικής πώλησης .Οι εδώ προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.e-xondriki.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η e-xondriki διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Παράλληλα, δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγών. Βέβαια η e-xondriki, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα. Επίσης, δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία, ενώ παράλληλα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Η e-xondriki παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση όμως ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, υλική ή ηθική, παρούσα ή μελλοντική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και λόγω αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Συνεργάτες

Όσον αφορά τους συνεργάτες μας που εμφανίζονται στην ενότητα των Groups ισχύουν οι όροι χρήσης που θέτει η εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρία.

 Παραγγελίες
Οι παραγγελίες προς την e-xondriki θα παραλαμβάνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-15:00. Η επιβεβαίωσή τους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω email, fax ή τηλεφώνου από την πλευρά της επιχείρησης εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή παραλαβής τους. Μετά από κάθε παραγγελία θα ενημερώνεται και ο εκάστοτε προμηθευτής. Στις αρχικές αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η e-xondriki διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών των προϊόντων, των όρων και των τιμών αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση του πελάτη. Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο στο χρονικό διάστημα του 24ώρου, το οποίο ακολουθεί την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Δε γίνεται αποδεκτή σε καμία άλλη περίπτωση. Η ενημέρωση για την ακύρωση της παραγγελίας θα πρέπει να γίνεται μέσω fax ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@e-xondriki.gr με συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς και τις ποσότητες των παραγγελθέντων εμπορευμάτων. Η e-xondriki θα ενημερώνει τους πελάτες σε περίπτωση μεταγενέστερης μη διαθεσιμότητας παραγγελθέντων αγαθών, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Η τυχόν λοιπή παραγγελία εκτελείται κανονικά με ευθύνη του εκάστοτε προμηθευτή. Δυνατότητα δειγματισμού υπάρχει από τη στιγμή που το προϊόν και το δείγμα βρίσκεται σε διαθεσιμότητα από τον προμηθευτή και υπάρχει συνένεση από την πλευρά του προμηθευτή. Το κόστος του δείγματος καθώς και το κόστος μεταφοράς του είναι στην κρίση του προμηθευτή. Η πληρωμή γίνεται από τον πελάτη στον προμηθευτή χωρίς να εμπλέκεται η e-xondriki και με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του πελάτη και του προμηθευτή.

Παράδοση
Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν στον πελάτη οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας με κάθε δυνατή προσπάθεια από την πλευρά του προμηθευτή. Είναι δυνατόν, μετά από συνεννόηση, να πραγματοποιηθεί και τμηματική παράδοση.
Η κυριότητα στο προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.Η παραγγελία του πελάτη αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει υποδείξει στην e-xondriki κατά την παραγγελία του. Η μεταφορά θα γίνεται είτε με μεταφορική εταιρία επιλογής του προμηθευτή είτε με μεταφορική εταιρία επιλογής του πελάτη. Αυτό δεν αποκλείει την περίπτωση η παραγγελία να παραδοθεί με μέσα και τρόπους τους οποίους θα υποδείξει ο πελάτης. Τα έξοδα της μεταφοράς του παραγγελθέντος εμπορεύματος του πελάτη βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ίδιο. 

Εγγύηση
Η e-xondriki δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε για την ποιότητα ούτε για την καταλληλότητα των πωλουμένων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών. Τέτοιες εγγυήσεις παρέχονται μόνο από τους κατασκευαστές και ο πελάτης οφείλει να ενημερώνεται σχετικά από την συσκευασία του προϊόντος. Οποιαδήποτε ενημέρωση τυχόν γίνει από εκπρόσωπο της e-xondriki σχετικά με εγγυήσεις κατασκευαστών γίνεται απλά και μόνο προς διευκόλυνση του πελάτη και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εγγύηση της e-xondriki . Η τελευταία θα διευκολύνει στο μέτρο του δυνατού τον πελάτη στην προσπάθειά του για αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων, δια της μεσολαβήσεώς της στον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του προϊόντος για αποστολή νέου μη ελαττωματικού προϊόντος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η e-xondriki εγγυάται πως ο πελάτης δεν θα χρεωθεί ξανά το προϊόν ή το κόστος μεταφοράς του.

Ανωτέρα Βία
Η e-xondriki δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της συμβάσεως (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε γεγονότα ή γενικότερα αιτίες που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της e-xondriki ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Σε τέτοιες περιπτώσεις δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση της συμβάσεως. Ενδεικτικά παραδείγματα ανωτέρας βίας είναι οι απεργίες, οι τρομοκρατικές ενέργειες, ο πόλεμος, οι καθυστερήσεις που οφείλονται σε προμηθευτές, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, φυσικές καταστροφές κ.ο.κ. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 30 ημερών, η παρούσα σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.


Υποχρεώσεις του Πελάτη
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιλογή των προϊόντων που παραγγέλλει και την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς του, όπως επίσης και για τα έξοδα μεταφοράς των εμπορευμάτων που έχει επιλέξει προς τη διεύθυνση που έχει υποδείξει.


Επιστροφές Προϊόντων
Η επιστροφή προϊόντων δεν εμπλέκει την e-xondriki.gr αλλά αφορά αποκλειστικά και μόνο την συννενόηση μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη-αγοραστή.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η e-xondriki ενημερώνει ότι, όταν ο πελάτης επισκέπτεται ορισμένες περιοχές του δικτυακού αυτού τόπου και όταν κάνει χρήση ορισμένων υπηρεσιών του, είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία. Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την e-xondriki, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και, εφόσον ο πελάτης συμφωνήσει ρητά, εμπορικών πληροφοριών για προβαλλόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Αναλυτικότερες πληροφορίες για θέματα που αφορούν συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων μπορούν να αναζητηθούν στη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, που ενσωματώνεται στην παρούσα συμφωνία και την οποία τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ο πελάτης, εφόσον κάνει χρήση των υπηρεσιών της e-xondriki. Με τη χρήση των σχετικών υπηρεσιών του δικτυακού αυτού τόπου ο πελάτης συγκατατίθεται ρητώς και ειδικώς στην συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω, καθώς και στην παραπάνω αναφερόμενη δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου.
Σε οποιαδήποτε στιγμή ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεση του πελάτη μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί αυτός να αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημά του με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της e-xondriki. Η e-xondriki εγγυάται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, ωστόσο η τελευταία μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες δημόσιες αρχές προσωπικά δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου ή δικαστική απόφαση.
Ο πελάτης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιεί στην e-xondriki. Η τελευταία παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες και σε όσους διενεργούν αγορές μέσω του ιστοτόπου της να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για τυχόν άλλες προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ, με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή μέσω του τηλεφώνου.


Cookies:
Όπως στους περισσότερους ιστοτόπους στο διαδίκτυο έτσι και στο www.e-xondriki.gr χρησιμοποιούνται cookies, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που ο πελάτης περιηγείται με κάποιον web browser σε αυτό το κατάστημα. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να προσφέρονται στον πελάτη σημαντικές υπηρεσίες όπως: προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι, κ.α. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών του πελάτη διαμέσου του διαδικτύου του, έτσι ώστε να του προσφέρονται υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να εμποδίσει τον browser του να δέχεται cookies ή να ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό του δίσκο. Παρόλα αυτά, αν ο πελάτης επιλέξει να εμποδίζει τα cookies να αποθηκευτούν στον σκληρό του δίσκο, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιες υπηρεσίες του ιστοτόπου και του Ηλεκτρονικού αυτού Καταστήματος. Παράλληλα, η επιχείρησή μας επιβεβαιώνει ότι στα cookies δεν διατηρούνται και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία.

 

Τροποποίηση των όρων του παρόντος
H e-xondriki διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης και πωλήσεων του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά ο πελάτης και ο τελευταίος μετά την σχετική ενημέρωση προβεί ανεπιφύλακτα σε κάποια παραγγελία δια της οποίας τεκμαίρεται η αποδοχή τους.


Μερική ακυρότητα
Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως.


 


 


ΑναζήτησηΟ Λογαριασμός μου
Δεν υπάρχουν προϊόντα.
0Προϊόντα:

0.00€Σύνολο:

Αθλητικά Παπούτσια

Αθλητικά Ρούχα

Αθλητικά Αξεσουάρ

 

 

 

 

 


 

Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου    |    Η Εταιρία (Οn-line καταστήματα χονδρικής)    |    Όροι χρήσης δικτυακού τόπου

Copyright © 2009 e-xondriki.gr [XTemplate]
  • [] (/home/infocus/public_html/copy.tpl) does not exist

  • parse: blockname [COPY] does not exist